Tasyakuran Khitanan
Lanang Saputra
Kpd Bpk/Ibu/Saudara/i